Deze website gebruikt functionele en statistische cookies om een optimale gebruiksvriendelijkheid te garanderen. Meer info

Accepteren
ICT Dienstverlening

Om bij schoolorganisaties de ICT-infrastructuur zo goed mogelijk te laten functioneren is het belangrijk dat er een actueel investerings- en onderhoudsplan beschikbaar is. Problemen verstoren het onderwijsproces hetgeen ten nadele is van zowel leerkrachten als leerlingen.
De voortgang van lessen, toetsen e.d. lopen hierdoor vervelende stagnaties op.

Mochten er dan toch storingen voordoen, dan is het handig dat er een oplossingsplan beschikbaar is. Om dit allemaal in goede banen te leiden,
maakt Kooiker Onderwijs daarom met elke schoolorganisatie vooraf goede organisatorische afspraken.Investeringsplan:

In het contract tussen de schoolorganisatie en Kooiker Onderwijs dient duidelijk opgenomen te worden hoe de onderlinge contacten worden onderhouden. Erg belangrijk is het dat tussen de accountmanager van Kooiker Onderwijs en de ICT-coördinator van de desbetreffende school duidelijke afspraken worden gemaakt over de uit te voeren en te bewaken activiteiten. Als basis van een goede taakverdeling geldt dat de ICT-coördinator de eerstelijns en Kooiker Onderwijs de tweedelijns activiteiten verzorgt.

Omdat de ICT-coördinator op locatie aanwezig is, zou die de volgende eerstelijns activiteiten kunnen uitvoeren:

- signaleren van problemen;
- kleine problemen mogelijk zelf verhelpen;
- contact onderhouden met Kooiker Onderwijs over storingen;
- bestellingen doorgeven aan Kooiker Onderwijs;
- controleren van door Kooiker Onderwijs uitgevoerde werkzaamheden.

Kooiker Onderwijs zou de volgende taken kunnen uitvoeren:

- inventariseren van de huidige status van de ICT-infrastructuur;
- inventariseren van de wensen over de toekomstige ICT-infrastructuur;
- advies uitbrengen over de huidige status en wensen;
- leveren, aansluiten en installeren van nieuwe hardware en software op locatie;
- uitvoeren van preventieve onderhoudswerkzaamheden;
- uitvoeren van regressieve onderhoudswerkzaamheden;
- beschikbaar stellen van een helpdeskfunctie.


Kooiker Onderwijs

Spoelerstraat 48

7461 TW Rijssen

Nederland

Maandag t/m vrijdag - 08:00 uur t/m 17:00 uur

Algemene voorwaarden

Privacy- en cookie verklaring

Kooiker Automatisering © 1998 -